1. Medicaments

Tal com s’estableix a l’article 12 del Reial decret 870/2013, de 8 de novembre, pel qual es regula la venda a distància al públic, a través de llocs web, de medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica, Farmàcia Susana Palau no acceptarà devolucions dels medicaments un cop hagin estat dispensats i lliurats al client.

• Excepcions:

– Medicaments danyats pel transport: Disposeu d’un termini de 24 hores per fer-nos arribar la reclamació, seguint el mateix procediment de devolució del punt 3 (Producte danyat/ trencat).

– Medicaments subministrats per error: Disposeu d’un termini de 7 dies naturals per fer-nos arribar la reclamació, seguint el mateix procediment de devolució del punt 5 (Producte erroni).

– En aquests casos, Farmàcia Susana Palau s’encarregarà de recollir aquests productes per procedir posteriorment a la seva destrucció.

2. Desistiment de comanda o devolució de producte per part del client

Podeu tornar una comanda o producte en els casos següents:

– Rep una comanda i canvia d’opinió o no és el que esperava (tot i que el producte rebut coincideix amb el comprat).

– Vol cancel·lar una comanda confirmada i aquesta ja es troba en estat de preparació o enviament quan la incidència és gestionada pels nostres agents. En aquest cas, heu de rebutjar el paquet quan l’agència de transport sigui procedent amb el lliurament d’aquest.

Procediment de Sol·licitud de Desistiment de comanda o Producte

1. Ha de contactar amb nosaltres, en un termini màxim de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda, a través del nostre formulari de contacte i proporcionar la informació següent:

– Referència de la comanda (consta de 9 lletres majúscules).

– Producte a tornar o indicar si es tracta de la comanda completa.

– Fotos del producte o comanda a tornar (Només en cas que ja hagi rebut la comanda).

– Motiu de la devolució.

• Segons l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, disposa d’un termini de 14 dies naturals des que rep la comanda per sol·licitar la devolució, llevat que s’apliqui alguna de les excepcions del dret de desistiment.

2. Un cop rebuda la sol·licitud de devolució i comprovada la documentació pel departament encarregat, enviarem un missatger que arreplegarà el producte en qüestió.

Per a la devolució heu d’intentar utilitzar la mateixa caixa i embalatge amb què heu rebut el producte o, en cas de no disposar-ne, utilitzar qualsevol altre tipus d’embalatge disponible, que garanteixi que el producte arribi en bones condicions a les nostres instal·lacions. No necessita imprimir cap etiqueta, serà el transportista qui la faciliti.

• Els productes precintats que no puguin ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene no han de ser desprecintats.

3. Quan el producte arribi a les nostres instal·lacions, el departament corresponent durà a terme una revisió del producte per poder tramitar la devolució d’import, descomptant la quantitat de 3.99€ corresponent a les despeses de recollida i que correran per part del client.

* Excepcions al dret de desistiment:

Els productes següents no són aptes per a la seva devolució, excepte defecte o mal estat:

– Productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa, com ara: productes d’alimentació en general (llets infantils, farinetes, complements alimentaris, entre d’altres), per raons de protecció de la salut, ja que es perd el control de qualitat.

– Productes precintats que no siguin aptes per ser tornats per raons de protecció de la salut o d’higiene que hagin estat desprecintats després del lliurament.

– Productes que, després de lliurar-los i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat inseparablement amb altres productes.

– Productes personalitzats.

3. Producte danyat/trencat durant el transport

Si heu rebut un producte malmès o trencat durant el transport, disposa de 24 hores per reclamar aquesta incidència.

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ PER A PRODUCTES DANYATS O TRENCAMENTS DURANT EL TRANSPORT:

1. Heu de contactar amb nosaltres, en un termini màxim de 24 hores, a través del nostre formulari de contacte i proporcionar la informació següent:

– Referència de la comanda (consta de 9 lletres majúscules).

– Producte reclamat

– Adjuntar fotos:

  • De la capsa tal com us ha arribat, on aparegui clarament l’etiqueta del transport amb les vostres dades.
  • De la caixa, una vegada oberta, on s’apreciï el producte o productes malmesos i el seu embalatge interior i proteccions que duia.
  • Foto del producte fet malbé, un cop fora de la caixa.

2. Un cop rebuda la reclamació, i comprovada la documentació pel departament encarregat, procedirem a enviar el producte/s trencat/s.

3. En el moment en què el nou enviament sigui recollit per l’agència de transport, us arribarà un email amb el seguiment d’aquest.

* En cas que l’import dels productes danyats no superi els 5€, Farmàcia Susana Palau no enviarà el producte danyat, sinó que emetrà un cupó descompte per a la seva propera compra pel corresponent import d’aquests productes.

Important! Si rebeu un paquet amb danys aparents (obert, amb la caixa arrugada mullada o trencada), és imprescindible que el client en deixi constància al mateix albarà de lliurament del repartidor, sense això, no podrem admetre aquesta reclamació. Termini reclamació: 24 hores.

Si, per contra, rep un paquet on els danys no es poden apreciar amb la caixa tancada, però quan obre el paquet el seu contingut està danyat (danys ocults), disposa de 24 hores per reclamar.

4. Producte defectuós/mal estat

Si heu rebut un producte defectuós, en mal estat o erroni, disposa de 3 dies naturals per reclamar aquesta incidència.

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ PER A PRODUCTES DEFECTUOSOS O EN MAL ESTAT

1. Ha de contactar amb nosaltres, en un termini màxim de 3 dies naturals, a través del nostre formulari de contacte i proporcionar la següent informació:

– Referència de la comanda (consta de 9 lletres majúscules).

– Producte reclamat.

– Adjuntar fotos: del producte rebut, tal com li ha arribat, on es pugui apreciar el defecte que ens indica. En el cas dels tests d’antígens, cal que ens envieu una foto del resultat del test si ha estat fallit o del producte si està trencat o en mal estat.

2. Un cop rebuda la reclamació, i comprovada la documentació pel departament encarregat, i donant per admesa aquesta, enviarem el producte correcte.

3. En el moment en què el nou enviament sigui recollit per l’agència de transport, us arribarà un email amb el seguiment d’aquest. En el lliurament de la nova tramesa, el repartidor sol·licitarà els productes que van arribar defectuosos o en mal estat. Per a la devolució heu d’intentar utilitzar la mateixa caixa i embalatge amb què heu rebut el producte o, en cas de no disposar-ne, utilitzar qualsevol altre tipus d’embalatge disponible, que garanteixi que el producte arribi en bones condicions a les nostres instal·lacions. No necessita imprimir cap etiqueta, serà el transportista qui la faciliti.

El producte per tornar ha d’estar en perfectes condicions, sense desprecintar, sense manipular, conservant intacte el seu embalatge original i tots els seus accessoris, sense adhesius o cinta adhesiva sobre el producte o embalatge d’aquest.

* En cas que, l’import dels productes defectuosos o en mal estat no superi els 5€, Farmàcia Susana Palau no enviarà el producte, sinó que emetrà un cupó descompte per a la seva propera compra pel corresponent import d’aquests productes.

5. Producte erroni

Si vostè ha rebut un producte erroni, disposa de 7 dies naturals per reclamar aquesta incidència.

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ PER A PRODUCTES ERRONEIS

1. Heu de contactar amb nosaltres, en un termini màxim de 7 dies naturals, a través del nostre formulari de contacte i proporcionar la següent informació:

– Referència de la comanda (consta de 9 lletres majúscules).

– Producte reclamat.

– Adjuntar fotos:

  • Del producte rebut
  • Del producte rebut on sigui visible el Codi Nacional (CON), el qual consta de 6 dígits numèrics.
  • Qualsevol altra foto que ens ajudi a comprovar on és l’error (data de caducitat, etc.).

2. Un cop rebuda la reclamació, i comprovada la documentació pel departament encarregat, i donant per admesa aquesta, enviarem el producte correcte.

3. En el moment en què el nou enviament sigui recollit per l’agència de transport, us arribarà un email amb el seguiment d’aquest. En el lliurament de la nova tramesa, el repartidor sol·licitarà els productes que van arribar per error. Per a la devolució heu d’intentar utilitzar la mateixa caixa i embalatge amb què heu rebut el producte o, en cas de no disposar-ne, utilitzar qualsevol altre tipus d’embalatge disponible, que garanteixi que el producte arribi en bones condicions a les nostres instal·lacions. No necessita imprimir cap etiqueta, serà el transportista qui la faciliti.

• El producte per tornar ha d’estar en perfectes condicions, sense desprecintar, sense manipular, conservant intacte el seu embalatge original i tots els seus accessoris, sense adhesius o cinta adhesiva sobre el producte o embalatge d’aquest.

* En cas que, l’import dels productes erronis no superi els 5€, Farmàcia Susana Palau no enviarà el producte, sinó que emetrà un cupó descompte per a la seva propera compra pel corresponent import d’aquests productes.

6. Manca de producte a la comanda. Comanda incompleta

Si vostè ha rebut una comanda i falta algun dels productes, disposa de 3 dies naturals per reclamar aquesta incidència.

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ EN CAS DE FALTA A LA COMANDA:

1. Ha de contactar amb nosaltres, en un termini màxim de 3 dies naturals, a través del nostre formulari de contacte i proporcionar la següent informació:

– Referència de la comanda (consta de 9 lletres majúscules).

– Indicar producte que no hi ha arribat i les unitats.

2. Un cop rebuda la reclamació, i comprovada la documentació pel departament encarregat, procedirem a l’enviament del producte/s, si escau.

3. En el moment en què el nou enviament sigui recollit per l’agència de transport, us arribarà un email amb el seguiment d’aquest.

*En cas que, l’import dels productes faltants no superi els 5€, Farmàcia Susana Palau no enviarà el producte, sinó que emetrà un cupó descompte per a la seva propera compra pel corresponent import d’aquests productes.