En aquestes condicions es regula la compravenda de productes de parafarmàcia i de medicaments sense prescripció mèdica a través del lloc web www.farmaciasusanapalau.com (d’ara endavant Lloc Web) de l’oficina de farmàcia Farmàcia Susana Palau. (d’ara endavant Oficina de Farmàcia) amb domicili o adreça física a Plaça Marquès de camps nº7, 17001 Girona, titularitat de Farmàcia Susana Palau. La compravenda de productes de parafarmàcia.

Aquestes condicions estan accessibles a través del Lloc Web per a qualsevol persona que estigui interessada a comprar o compri algun producte de parafarmàcia o medicament del Lloc Web.

Qui adquireixi productes de parafarmàcia o medicaments a través del Lloc Web admet haver llegit aquestes condicions i expressa la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna. Podent patir aquestes condicions modificacions, per la qual cosa a cada compra que realitzi haurà de tornar a llegir-les, sent vàlides i acceptades les publicades i accessibles en el moment de cada compra de medicaments.

Parts de la compravenda

La venda de productes de parafarmàcia i dels medicaments a través del Lloc Web es realitza entre l’Oficina de Farmàcia i/o la PARAFARMÀCIA i la persona que adquireix el medicament (comprador) qui reconeix haver llegit i acceptat des del moment de fer la compra aquestes condicions.

Podran comprar productes de parafarmàcia i medicaments al Lloc Web les persones grans, que no estiguessin incapacitades per fer una compravenda. Els compradors hauran de facilitar les seves dades identificatives al formulari de registre a l’hora de realitzar la compravenda.

Béns de la compravenda

A través del Lloc Web s’ofereixen a títol onerós mitjançant serveis de la societat de la informació la compra a distància de productes de parafarmàcia, no considerats com a medicaments, i de medicaments d’ús humà elaborats industrialment no subjectes a prescripció mèdica al públic d’acord amb el Reial decret 870/2013, i no s’ofereixen per a la compra preparats oficinals ni els medicaments no autoritzats d’acord amb la normativa aplicable.

La informació dels medicaments venuts a través del Lloc Web la podeu consultar al Centre d’Informació Online de Medicaments de l’AEMPS-CIMA a http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm

Disponibilitat del Lloc Web

La venda a través del Lloc Web de productes de parafarmàcia estarà disponible les vint-i-quatre hores cada dia de l’any, i la venda de medicaments estarà disponible de dilluns a divendres de 08:00 a 22:00 hores. El temps que per impediments tècnics, de connexió a internet o actualització o manteniment del Lloc Web faci que no estigui aquest disponible per a la venda de productes de parafarmàcia o medicaments quan sigui conegut i possible, s’informarà a través del Lloc Web.

Contacte

Per contactar, podeu fer-ho a través de la nostra pàgina de contacte.

COMPRAVENTA

Tràmits de compra de productes de parafarmàcia:

El procediment de compra de productes de parafarmàcia al Lloc Web es duu a terme mitjançant els següents tràmits:

 1. Selecció del productes de parafarmàcia: El comprador ha de seleccionar el/els productes de parafarmàcia medicament que voleu comprar a la secció del Lloc Web dels productes de parafarmàcia. On es facilita la informació dels productes de parafarmàcia i el preu. Que s’inclourà/n a la cistella/carret de compra.
 2. Productes confirmats: Seleccionats els productes se us informa del preu amb els impostos i les despeses d’enviament, si n’hi hagués. Podent confirmar aquests productes o eliminar-los de la cistella/carret de compra.
 3. Dades comprador: Després de confirmar la compra tant se sol·liciten les dades del comprador i l’adreça d’enviament dels productes de parafarmàcia comprats.
 4. Pagament: Se selecciona el mitjà de pagament:
  1. Targeta de Crèdit (recomanat): S’accedeix a la plataforma-passarel·la de pagament de l’entitat bancària per fer el pagament. Directament es connecta amb l’entorn segur del Banc perquè efectuï el pagament. Aquest entorn és propi del banc i de Redsys, i per tant aliè a aquest Lloc Web, i disposa de totes les mesures de seguretat que necessiten aquest tipus de transaccions, s’hi identificarà i confirmarà la validesa del seu mitjà de pagament abans de procedir a executar el pagament. Totes les dades que vostè teclegi i transfereixi al banc estaran xifrades per la qual cosa no seran visibles per terceres persones, la qual cosa podrà comprovar, ja que s’indica mitjançant un petit cadenat que apareixerà a la barra inferior del navegador. Admetem el pagament amb targetes VISA, MASTERCARD i EURO6000 amb la total seguretat de la transacció a través del BSCH i del sistema de compra segura garantida. Les dades bancàries i de targeta del client no passen a través de farmàcies directe sinó que són tramitades directament per l’entitat bancària (BSCH).
  2. Paypal (no necessites compte per pagar a través de Paypal). Pots pagar amb targeta American Express mitjançant Paypal, aquesta forma de pagament té un recàrrec del 2%.
  3. Contra-reemborsament: Es confirma el pagament contra reemborsament que caldrà abonar en el moment del lliurament al missatger. L’empresa a l’acte de lliurament li cobrarà el producte i vostè carregarà amb els càrrecs del contrareemborsament que pugen a 3,5 Euros.
  4. Pagament mitjançant transferència o Ingrés en compte: Quan finalitzi la comanda rebrà un correu electrònic de farmàcia susana palau on se li indicarà el número de compte i procediment a seguir. Heu d’indicar en el concepte de l’ingrés o transferència el vostre Nom i Nª de referència de la comanda. Un cop confirmat l’ingrés o la transferència us enviarem la comanda. Transcorreguts 5 dies hàbils sense rebre la transferència o ingrés o el justificant de la mateixa es procedirà a anul·lar la comanda.
 5. Confirmació compra: Un cop confirmada la comanda i, si escau, fer el pagament, llevat que es pagui contra reemborsament, s’enviarà un email al comprador confirmant la compra i les dades de la seva comanda, el qual podrà consultar accedint al seu compte des de l’Àrea de Clients.

Tràmits de compra de medicaments:

El procediment de compra de medicaments al Lloc Web es duu a terme mitjançant els següents tràmits:

 1. Selecció medicament: El comprador ha de seleccionar el/els medicament/s que desitja comprar a la secció del Lloc Web dels medicaments, per incloure’ls a la cistella/carret de compra. Se li facilita la informació del medicament i el preu. I el logotip de la Unió Europea amb enllaç al registre dOficina de Farmàcia validada per a la venda a distància de medicaments.
 2. Confirmació medicament: Confirmeu la compra, indicant els motius de salut pels quals es realitza la compra d’aquest medicament.
 3. Assessorament: Després d’indicar el comprador els motius de la sol·licitud de compra del medicament, es prestarà l’assessorament personalitzat pel farmacèutic, si aquest ho estima, contestant i plantejant noves qüestions al comprador.
 4. Dades comprador: Després de confirmar-se la compra tant pel farmacèutic com pel comprador, després de l’assessorament personalitzat, el comprador emplena les dades del formulari i l’adreça d’enviament de la compra.
 5. Pagament: Se selecciona el mitjà de pagament:
  1. Targeta de Crèdit (recomanat): S’accedeix a la plataforma-passarel·la de pagament de l’entitat bancària per fer el pagament. Directament es connecta amb l’entorn segur del Banc perquè efectuï el pagament. Aquest entorn és propi del banc i de Redsys, i per tant aliè a aquest Lloc Web, i disposa de totes les mesures de seguretat que necessiten aquest tipus de transaccions, s’hi identificarà i confirmarà la validesa del seu mitjà de pagament abans de procedir a executar el pagament. Totes les dades que vostè teclegi i transfereixi al banc estaran xifrades per la qual cosa no seran visibles per terceres persones, la qual cosa podrà comprovar, ja que s’indica mitjançant un petit cadenat que apareixerà a la barra inferior del navegador. Admetem el pagament amb targetes VISA, MASTERCARD i EURO6000 amb la total seguretat de la transacció a través del BSCH i del sistema de compra segura garantida. Les dades bancàries i de targeta del client no passen a través de farmàcies directe sinó que són tramitades directament per l’entitat bancària (BSCH).
  2. Paypal (no necessites compte per pagar a través de Paypal). Pots pagar amb targeta American Express mitjançant Paypal, aquesta forma de pagament té un recàrrec del 2%.
  3. Contra-reemborsament: Es confirma el pagament contra reemborsament que caldrà abonar en el moment del lliurament al missatger. L’empresa a l’acte de lliurament li cobrarà el producte i vostè carregarà amb els càrrecs del contrareemborsament que pugen a 3,5 Euros.
  4. Pagament mitjançant transferència o Ingrés en compte: Quan finalitzi la comanda rebrà un correu electrònic de farmàcia susana palau on se li indicarà el número de compte i procediment a seguir. Heu d’indicar en el concepte de l’ingrés o transferència el vostre Nom i Nª de referència de la comanda. Un cop confirmat l’ingrés o la transferència us enviarem la comanda. Transcorreguts 5 dies hàbils sense rebre la transferència o ingrés o el justificant de la mateixa es procedirà a anul·lar la comanda.
 6. Confirmació compra: Un cop confirmada la comanda i, si escau, fer el pagament, llevat que es pagui contra reemborsament, s’enviarà un email al comprador confirmant la compra i les dades de la seva comanda, el qual podrà consultar accedint al seu compte des de lÀrea de Clients.

Informació sobre vacances o períodes de tancament

El servei s’oferirà 365 dies l’any. No hi ha període de tancament. L’horari de la farmàcia és de dilluns a diumenges de 8.00 a 22.00.

Temps estimat per al lliurament de medicaments

El temps estimat per a la entrega de medicaments és de 24-48 hores des de la confirmació del comandament.

Preus dels medicaments

Els preus dels medicaments es mostren amb impostos inclosos.

Compra segura. Passarel·la de pagament segura

La seva compra a farmaciasusanapalau.com usant targeta de crèdit és 100% segura. farmaciasusanapalau.com incorpora per a pagaments amb targeta els sistemes de comerç segur Verified by VISA i Mastercard SecureCode. Aquests sistemes garanteixen unes compres segures per Internet, protegint tant els clients com les botigues de possibles fraus. Cal autoritzar la vostra targeta per a les vostres compres per passarel·la segura a Internet. Si encara no ho heu fet, us preguem contacteu amb la vostra entitat bancària per informar-vos i tramitar el canvi com més aviat millor. La verificació de seguretat pot consistir en un PIN especial, o un SMS amb un codi per a la compra, o una coordenada de la targeta d’operacions, etc. El mecanisme que cal utilitzar depèn únicament de l’entitat emissora de la targeta.

Factures i rebuts de compra

L’usuari rebrà automàticament un rebut/tiquet de la compra realitzada. Aquest document no és una factura. La factura haurà de ser sol·licitada a través de la nostra pàgina de Contacte, indicant-ne el número de comanda. Cada comanda equival a 1 factura de cada tipus (parafarmàcia i/o medicaments). Si voleu que se us facturi una compra a diverses empreses o persones físiques, haureu de fer diferents comandes. A la cistella, el client pot indicar una adreça de facturació diferent de l’adreça d’enviament. Només es permet una adreça de facturació per comanda.

Arxiu compres.

El comprador pot consultar al Lloc Web les compres realitzades i l’estat de les comandes.

Correcció d’errades

En el moment de facilitar el comprador les vostres dades podeu modificar-les fins al moment anterior a la realització del pagament. Així com la selecció dels productes de parafarmàcia o medicaments comprats o la quantitat.

Disponibilitat de productes

La selecció de productes oferts a farmaciasusanapalau.com és vàlida mentre els productes estiguin visibles al lloc web, amb els límits d’estoc disponibles. A la fitxa de cada producte s’indica la disponibilitat del producte. Si la mercaderia està en estoc, el termini aproximat és de 24/48 hores. Si no disposem d’estoc, farem una petició a proveïdor, estimant un termini aproximat de 10 dies. A aquests cal afegir els terminis de lliurament que puguin tenir els operadors de transport amb què treballem. Aquests terminis es computen sobre dies laborables –de dilluns a divendres– ja que farmaciasusanapalau.com no realitza expedicions en festius, dissabtes, ni diumenges. En cas que existís alguna ruptura d’estoc o indisponibilitat puntual d’un article, farmaciasusanapalau.com procedirà a l’abonament del producte i enviarà la resta de la comanda i us informarà mitjançant email.

farmaciasusanapalau.com no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se per ser les dades facilitades per l’Usuari falses, inexactes o incompletes.

farmaciasusanapalau.com es reserva el dret d’anul·lar qualsevol comanda que no es pugui confirmar o lliurar al client en un termini de 10 dies, o aquells que tinguin com a destinació zones considerades per l’agència de transport com a perilloses o de difícil accés. Davant l’anul·lació d’una comanda per alguna de les raons exposades, se li retornarà al client l’import íntegre que hagi pagat per la compra; si bé, no es genera cap dret d’indemnització addicional a favor seu.

Preus i impostos

Els preus de productes de parafarmàcia i dels medicaments indicats al Lloc Web estan indicats a Euros (€) i corresponen al preu unitari amb IVA inclòs, llevat que s’indiqui expressament en els preus el contrari, i lliurat al domicili de la seva elecció , però no inclou les despeses d’enviament, les quals són específiques per a cada comanda, i comunicades per farmaciasdirect.com en funció del volum de la comanda i de la zona de lliurament. L’import de les despeses d’enviament serà afegit al total de factura.

En relació amb l’IVA com a regla general s’aplicarà al tipus impositiu aplicable a cada moment de la transacció per al territori espanyol.

Els preus exposats a farmaciasusanapalau.com són vàlids en el moment de la seva consulta pel client o durant el període indicat a farmaciasusanapalau.com, i podran ser revisats i modificats si les condicions ho requereixen en qualsevol moment. Els preus facturats són els que estiguin en vigor en el moment de fer la comanda, excepte error tipogràfic.

Tots els productes que farmaciasusanapalau.com promocioni a un preu especial es mostraran a la web amb la informació següent: preu d’oferta, preu habitual i data de finalització de l’oferta o promoció. Aquestes ofertes estaran disponibles fins a la data indicada, tret de fi d’existències.

Enviaments

Els productes de parafarmàcia i els medicaments comprats s’envien a través de MRW, Sending i Seur, a l’adreça facilitada pel comprador al formulari de recollida de dades del Lloc Web.

A l’àrea de client es poden descarregar la factura o justificant de la compra realitzada.

El client autoritza el lliurament de la seva comanda al domicili indicat a aquest efecte, bé al propi client oa una altra persona que ho reculli en aquest domicili. Si el client desitja que la comanda sigui lliurada exclusivament a ell oa una altra persona autoritzada ho haurà d’indicar a l’apartat de comentaris a la comanda.

En cas de no poder lliurar l’enviament per error a l’adreça facilitada per al lliurament, es contactarà amb el comprador. Els preus dels medicaments indicats al Lloc Web inclouen els impostos. El cost de la tramesa tant de productes de parafarmàcia com de medicaments és a partir de 3.99 Euros.

Seguiment farmacològic.

Per al seguiment farmacoterapèutic a la compra de medicaments el comprador es podrà contactar amb el farmacèutic a través del formulari de consultes del Lloc Web.

Garantia de la compra

Per a la seva tranquil·litat tots els nostres enviaments inclouen una assegurança a tot risc davant de pèrdues, trencaments o anomalies que puguin afectar-los durant el transport.

Molt important: Quan li lliurin la comanda, comproveu que el paquet no estigui trencat, tacat o obert, i en aquest cas no ho heu d’acceptar, i indiqueu el motiu a l’albarà de lliurament que li aportarà el missatger. En aquests casos, contacteu amb nosaltres per informar-nos; us farem un nou enviament.

farmaciasusanapalau.com només us ofereix productes de qualitat, avalats per firmes comercials de primer nivell. Els nostres clients tenen la garantia que tots els nostres productes són ORIGINALS, ja que s’adquireixen directament als laboratoris que els comercialitzen o mitjançant les cooperatives que serveixen a la Xarxa de Farmàcies del Sistema Nacional de Salut.

La recepció dels productes enviats pels nostres proveïdors i la manipulació per preparar els enviaments es fa seguint un estricte procediment de qualitat; no obstant això, podria passar que algun producte estigués defectuós o arribés deteriorat, i en aquest cas, farmaciasusanapalau.com substituiria aquest producte sense cap cost per al client. Per això ens ho haurà de comunicar en un termini no superior a 7 dies des de la data de recepció del mateix, a la nostra pàgina de contacte oa través del nostre email comandes@farmaciasusanapalau.com

En aquests casos contactaríem amb vostè per concertar la recollida del producte. Un cop rebut el producte a les nostres instal·lacions i valorat el seu estat procedirem a la devolució de l’import que correspongui. En cas de tractar-se d’un error del client, les despeses de transport (recollida i entrega) correrien per part del client.

Tots els nostres productes tenen una garantia mínima de dos anys, o la que ofereixi el fabricant si aquesta fos superior.

Si voleu posar una reclamació, si us plau, contacteu amb el nostre equip d’atenció al client.

Garantia de Devolució

D’altra banda, si no queda satisfet amb una comanda rebuda, disposa d’un termini de 14 dies hàbils per a la seva devolució tal com s’estableix a la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. El reemborsament es farà en un termini màxim de 14 dies des que el client exerceix el desistiment.

Els productes precintats que no puguin ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene no han de ser desprecintats.

Tot producte precintat que no pugui ser tornat per raons de protecció de la salut o d’higiene ha de ser tornat sense haver estat desprecintat.

El consumidor o usuari serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament.

No s’acceptaran devolucions dels productes següents, tal com estableix la LLEI 47/2002, de 19 de desembre, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista:

 • Ulleres, calces, sostenidors, matalassos, xumets personalitzats, faixes, ortopèdia, etc.
 •  Llets infantils, potets, bolquers i complements alimentaris.
 • Productes precintats a què se’ls hagi trencat el precinte.

Tot producte de farmàcia en línia ha de ser retornat al seu embalatge original amb tots els accessoris que contingui, en perfecte estat i protegit, evitant adhesius, precintes o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l’article, al seu embalatge sense obrir.

Un cop rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de limport si així és indicat

Devolució de medicaments

La farmàcia no podrà acceptar devolucions dels medicaments un cop hagin estat dispensats i lliurats al client, llevat dels medicaments que hagin estat subministrats per error, no es corresponguin amb la comanda o hagin estat danyats durant el transport. En tots els casos els medicaments tornats aniran destinats a la seva destrucció, a través dels sistemes integrats de gestió de residus existents. El consumidor usuari tindrà dret a la devolució del medicament i el reintegrament de l’import pagat en el cas que el termini de lliurament superés el 50% del temps establert a la compra per causes no imputables a aquest.

Tractament de dades personals

Les dades de caràcter personal recollides al comprador durant el procediment de compra i l’enviament d’informació per gestionar la compra seran tractades per farmaciasusanapalau.com en base a la Política de Privadesa on ha d’acceptar el consentiment per al tractament de dades segons s’indica a la mateixa.

Idioma i legislació aplicable

Aquestes condicions de compra s’ofereixen en català i es pot facilitar la informació en altres idiomes.

Aquestes condicions de compra es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fòrum, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Així mateix, en compliment del que disposa la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem els consumidors que pots accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç (https://ec.europa.eu /consumers/odr/main/?event=main.home2.show)